برترجوجه در شبکه های اجتماعی
دربـاره بـرترجوجه

رستوران و تالار پذیرایی برترجوجه ایرانیان در سال 1387 در شهرستان گنبد کاووس افتتاح شد که مطابق برنامه بلند مدت خود به یکی از رستورانهای زنجیره ای در کشور تبدیل خواهد شد.مدتی چند از افتتاح اولین رستوران نگذشته که هم اکنون دارای چند شعبه در گالیکش ، تهران و بندرعباس بوده و در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتریان تمام تلاش خود را میکند.

بیشتر بدانید
مـــشتریان مــا
  • Bank Melli Iran
  • Bank Sepah
  • Sazman Omour Malliati Keshvar
  • Naja
  • Helal Ahmar
  • Jahad Keshavarzi
  • Bank Ghavamin
  • Helal Ahmar
نـظرات مشتریان