برترجوجه در شبکه های اجتماعی
دربـاره بـرترجوجه

رستوران و تالار پذیرایی برترجوجه ایرانیان در سال 1387 در شهرستان گنبد کاووس افتتاح شد هم اکنون دارای چند شعبه در گالیکش ، تهران و بندرعباس بوده ودر مرداد 1394 رستوران غذاهای ایتالیایی برترجوجه ایرانیان نیز افتتاح شد

بیشتر بدانید
مـــشتریان مــا
  • Bank Melli Iran
  • Bank Sepah
  • Sazman Omour Malliati Keshvar
  • Naja
  • Helal Ahmar
  • Jahad Keshavarzi
  • Bank Ghavamin
  • Helal Ahmar
نـظرات مشتریان